FR
 
INFO EN AGENDA

- Nieuw website voor het Kasteel van Laarne: hier te bekijken

 

=> CULTURELE ACTIVITEITEN:
Alle info.
- 22/6/17: Kasteel van Hingene expo " The beauty and the Beast", Stichting Verbeke, Sint Niklaas;
- 4/7/17: Uitstap tot La Paix Dieu en rondleiding in een privé kasteel;

- Cultuur voor scholen (info en programma !  ) Erfgoeddag LAARNE
RECENT NIEUWS

-  950 voordelen met de Leerarenkaart: (info

- Meer dan 1.750 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel aangeboden door de ErfgoedApp.(info)

- Op 16/12/2016 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed (info).

EU : 2018 Jaar van Cultureel Erfgoed (link)

- Beheersplan: (info)

- Lagere belasting op aankoop of schenking beschermd monument (30 9 2016)

- http://www.onroerenderfgoedprijs.be

 Erfgoeddag LAARNE

JOBAANBIEDING

Het Fonds Laubespin Jean-Lagarde, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is een steun voor de conservatie, de restauratie, het onderhoud en de ontsluiting van het Domein van Freyr te Hastière. (www.freyr.be).
Een  post als hoofdtuinier voor het Domein wordt aangeboden. Stel uw candidatuur voor!
Alle info :
KBS  - Fonds Laubespin Lagarde
Mw De Brueuck,
Brederodestraat 12,
1000 Brussel
of
debreuck.a@kbs-frb.be

 

- Gift en legaat zijn mogelijk: Het verdient aanbeveling daaromtrent voorafgaandelijk advies in te winnen.Neem contact met  Dirk Leermakers, Penningmeester, of Cedric Vanneste, filantropieadviseur bij de Koning Boudewijnstichting

- Oude nummers: Daar éen van onze leden de volledige collectie van het tijdschrift "Historische Woonsteden & Tuinen” wenst aan te schaffen, zijn we op zoek achter enkele ontbrekende nummers:   nrs 1-5-22-23-85-119-124-127-128 et 135. Neem gerust contact op met de zetel mocht u één of enkele nummers ter beschikking hebben.
(administratie@historische-woonsteden.be - 02 644 5005)